Geoinformatyka, Geograficzne Systemy Informacyjne GIS - Wydawnictwo Kartograficzne JEL-KART

Przejdź do treści

Geoinformatyka, Geograficzne Systemy Informacyjne GIS

„...Dane geoprzestrzenne będą jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym elementem... informacji cyfrowej roku 2020.”

Chris Haakon, Autometric Inc.


GIS - (ang. Geographical Information System)
powstał w celu przetwarzania i analizy danych geograficznych. Systemy geoinformacyjne GIS są jednym z najszybciej rozwijających się działów kartografii i informatyki. Początkowo znalazły zastosowanie do przetwarzania i analizowania danych przestrzennych głównie w naukach przyrodniczych. Obecnie stosowane metody przetwarzania danych otwierają nowe możliwości w geografii, koordynacji działań sztabów antykryzysowych, planowaniu przestrzennym, ochronie środowiska oraz wspomagają podejmowanie decyzji zarówno na szczeblu samorządowym, instytucjonalnym, jak również w dużych korporacjach i mniejszych firmach. 


Wydawnictwo Kartograficzne JEL-KART jest w czółówce firm świadczących usługi geoinformatyczne na najwyższym światowym poziomie.


Mapy GIS

Wydawnictwo Kartograficzne JEL-KART zajmuje się opracowywaniem map cyfrowych, wykorzystując Topograficzne Bazy Danych (TBD) wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych, własne prace terenowe i kameralne, oraz naszego drona, służącego do zbierania aktualnych informacji o terenie. Tworzymy mapy w różnych skalach i różnej szczegółowości, zależnych od preferencji naszych klientów. Wszystkie mapy cyfrowe składają się z wielu warstw tematycznych (drogi, lasy, tereny zabudowane, hydrografia, itd.), które mogą być dowolnie wyświetlane na ekranie komputera. To użytkownik określa jakie w danym momencie warstwy są mu niezbędne do pracy lub oceny jakiegoś zjawiska. Mapy można tak skonfigurować, aby różne jej elementy automatycznie się wyświetlały lub ukrywały, w zależności od skali w jakiej mapa jest przeglądana. Przykładowo – wyświetlając mapę całego województwa, budynki i drogi lokalne nie są wyświetlane, aby nie zaburzać czytelności mapy, w miarę zwiększania jej skali, ukazują się kolejne jej elementy, drogi lokalne, polne, budynki wraz z numeracją itd.

Do każdej mapy cyfrowej przygotowujemy warstwy tematyczne, które można wyświetlać na podkładzie wektorowych warstw topograficznych, lub warstw rastrowych (zdjęć lotniczych, satelitarnych lub skanowanych map). Warstwy tematyczne mogą być również wyświetlane samodzielnie. Przygotowane przez nas mapy, użytkownicy mogą dowolnie edytować, aktualizować i dodawać nowe elementy.

Mapy cyfrowe w każdej chwili można przygotować i wydrukować na dowolnej drukarce, ploterze lub przesłać do specjalistycznego punktu wydruków wielkoformatowych. Użytkownik sam ustala w jakiej skali i odwzorowaniu chce wydrukować mapę oraz jakie warstwy (dane) mają być wydrukowane.

Każda cyfrowa mapa GIS składa się z elementów graficznych (linie, powierzchnie i punkty), które są wyświetlane na ekranie komputera lub drukowane. Dodatkowo do wszystkich tych elementów graficznych przyporządkowane są atrybuty, w postaci danych tabelarycznych, które można samodzielnie edytować, dodawać i usuwać, zarówno za pomocą oprogramowania GIS, jak również za pomocą arkuszy kalkulacyjnych programów biurowych (np. OpenOffice Calc lub Excel). Takie rozwiązania powodują, że cyfrowe mapy GIS są potężnymi graficznymi bazami danych, które służą nie tylko do przechowywania informacji, lecz także – co w wielu firmach i instytucjach jest bardzo ważne, do przeprowadzania wszelkiego rodzaju analiz. Wyniki tych analiz możemy wyświetlać i drukować m.in. w postaci diagramów i kartodiagramów.

Zaletą takiego rozwiązania, niewątpliwie jest szybkość wykonywania takich analiz. Kierownik danej komórki organizacyjnej nie musi zlecać swoim podwładnym wykonania czasochłonnych analiz danego zjawiska. W zdecydowanej większości przypadków wystarczy proste zapytanie do bazy danych (kilka kliknięć myszką), aby otrzymać natychmiastową analizę graficzną, która jest zdecydowanie bardziej wyrazista i czytelna, niż dane opisowe, gdyż na mapie doskonale widać terytorialny rozkład poszczególnych zjawisk. Aby na bieżąco śledzić zachodzące zmiany, wystarczy tylko, aby odpowiednie dane były systematycznie uaktualniane.
Graficzne bazy danych mogą być tworzone i dostępne zarówno dla wszystkich struktur organizacyjnych firmy, jak również dostęp do poszczególnych warstw (danych) może być przydzielany przez administratora poszczególnym wyddziałom (komórkom organizacyjnym) wedle ich potrzeb, kompetencji i uprawnień.

Wybór platformy i szkolenie

Na polskim rynku funkcjonuje duża różnorodność oprogramowania służącego do wykonywania specjalistycznych cyfrowych map GIS. Poczynając od oprogramowania bezpłatnego udostępnianego m.in. na licencji GPL, z którego korzysta w chwili obecnej coraz większa liczba instytucji państwowych, poprzez komercyjne oprogramowanie, w różnych cenach i o różnych możliwościach. Wybór oprogramowania zawsze uzależniony jest od potrzeb użytkownika i staramy się dobrać takie rozwiązania, aby były one jak najbardziej korzystne do wykonywania określonych celów. Możliwe jest łączenie oprogramowania bezpłatnego na licencji GPL z oprogramowaniem komercyjnym, przy czym oprogramowanie GPL zalecamy dla użytkowników końcowych (osoby wprowadzające dane), doskonale spełniające swoje zadania w celach aktualizacji danych i tworzenia nowych warstw dano-mapowych, a dla użytkowników na wyższych szczeblach kierowniczych i analitycznych, zajmujących się analizami tych danych i podejmujących działania planistyczne i wykonawcze, możemy polecić do wyboru kilka programów, o bardzo bogatych możliwościach kartograficznych i analitycznych.
W swojej pracy Wydawnictwo Kartograficzne JEL-KART wykorzystuje zarówno oprogramowanie GPL, jak również oprogramowanie firm komercyjnych, doskonale posługujemy nimi się w praktycznym tworzeniu specjalistycznych map cyfrowych, wykonywaniem na ich podstawie analiz i wdrażaniem rozwiązań wielosystemowych, doskonale ze sobą współpracujących.
Dla naszych klientów oferujemy zarówno teoretyczne, jak również praktyczne szkolenia z zasad tworzenia, edycji, analiz i przygotowania do druku map cyfrowych.

W przypadku zainteresowania tematem, możemy doprecyzować naszą ofertę pod konkretne rozwiązania, jak również przedstawić,
w trakcie wspólnego spotkania, praktyczne przykłady wykorzystania najnowszych osiągnięć GIS.

Serdecznie zapraszamy do współpracy


Wróć do spisu treści